نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

1و2 دی کلرو بنزن 803238 مرک آلمان

1,2-Dichlorobenzene for synthesis

CAS: 95-50-1

EC Number: 202-425-9

  • جرم مولار: 147 گرم/مول
  • درصد خلوص: بالای 98 درصد
  • فرمول شیمیایی: 1,2-(Cl)₂C₆H₄
  • نام دیگر: o-Chlorobenzene

دانلود : SDS – 803238